29 سپتامبر 2016 , ساعت 23:37
6 views
56063

تمدید دوره فرماندهی ژنرال قهوجی در ارتش لبنان/ اعتراض جریان آزاد ملی

به گزارش ایرنا، سمیر مقبل عصر پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که موافقتنامه تمدید دوره فرماندهی ژنرال قهوجی را تا ظهر فردا( جمعه) امضا می کند و تصمیم دیگری را برای تمدید دوره ریاست ستاد مشترک ارتش لبنان اتخاذ خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: تمدید فرماندهی ژنرال قهوجی تا زمانی اعتبار دارد که هیات دولت لبنان تشکیل شود واین تصمیم را تایید و یا فرمانده جدید را تعیین کند.
این تصمیم وزیر دفاع لبنان بلافاصله با اعتراض شدید حزب جریان آزاد ملی لبنان به ریاست « جبران باسیل» وزیر امور خارجه این کشور مواجه شد.
سمیر مقبل در ابتدای کنفرانس خبری گفت :در این شرایط حساس و لحظه های سخت و بحرانی که لبنان سپری می کند، تمایل داشتم با لبنانی ها برای برداشتن موانعی که همه را نگران کرده است،مشارکت و پیش از همه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید اقدام کنیم.
معاون نخست وزیر لبنان اوضاع اقتصادی این کشور را نگران کننده و دارای پیامدهای وخیم خواند و گفت که نباید از خطرهای امنیتی که از همه طرف لبنان را احاطه کرده است و اکنون در راس آنها هجمه های تروریستی قرار دارد، غافل شویم.
وی با تاکید به اینکه «درشرایط کنونی باید دستگاه نظامی را از تنش ها و بگومگوهای سیاسی دور نگه داریم»، افزود: اهتمام دائم دستگاه نظامی به لبنان و شهروندان آن است و نه مسائل سیاسی و اگر نبود ایستادگی نیروهای نظامی اکنون لبنان ویران شده بود و از کرامت لبنانی ها خبری نبود، مرزها مصون نبودند و شاهد نقض قوانین و انفجارهای تروریستی در همه مناطق لبنان می بودیم.
سمیر مقبل خاطرنشان کرد: از همه سیاستمداران و همه کسانی که با امورعمومی ارتباط دارند به ویژه رسانه ها می خواهیم ، دستگاه نظامی را وارد تنش های سیاسی نکنند و ازدرگیری های مبتنی بر منافع شخصی دور نگه دارند.
معاون نخست وزیرلبنان تصریح کرد: در خصوص دستگاه نظامی این تصمیمی را که گرفته ام و تصمیم هائی را که در آینده اتخاذ خواهم کرد، مبتنی بر مسئولیت هایم به عنوان وزیر دفاع و منطبق با مفاد قانون اساسی و دیگر قوانین است و در آنها منافع عمومی و نه گروهی را در نظر گرفته ام.
وی با بیان اینکه« تنش ها و بحران ها کافی است و نباید هرگز از مسئولیت های خود شانه خالی کنیم»، تاکید کرد: به عنوان وزیر دفاع و مطابق قوانین برای حفاظت از دستگاه نظامی و ادامه ماموریت های آن و دور کردن ارتش از خلاء فرماندهی این تصمیم را اتخاذ کرده ام.
سمیر مقبل در پاسخ به این سوال که چرا امروز این تصمیم را اتخاذ کردید؟ ، گفت: شورای وزیران امروز تشکیل نشد بنابراین تصمیم را اتخاذ کردم و بزودی آن را امضا می کنم زیرا غیرممکن و غیرمنطقی است که دستگاه نظامی و ارتش لبنان بدون فرمانده باشد.
خبرنگاری تاکید کرد: هیات دولت لبنان باید درباره تمدید فرماندهی ژنرال قهوجی تصمیم می گرفت نه شما، آیا این تصمیم شما به افزایش اختلاف ها و چنددستگی ها در صحنه سیاسی لبنان منجر نخواهد شد؟
وزیر دفاع لبنان در پاسخ گفت: هیات دولت امروز پنجشنبه برگزار نشد و از سوی دیگر امروز آخرین مهلتی بود که باید درباره سرنوشت فرماندهی ارتش لبنان تصمیم می گرفتیم، امروز هیات دولت تشکیل جلسه نداد و فرمانده ارتش را تعیین نکرد بنابر این مجبور شدم طبق قوانین وزارت دفاع ملی، تصمیم گیری کنم.
معاون نخست وزیر لبنان افزود: نمی توانستم ارتش را بدون فرمانده رها کنم به ویژه اینکه می دانستم هیات دولت می تواند یک و یا دو هفته دیگر تشکیل شود و در خصوص فرمانده ارتش تصمیم گیری کند و در آن زمان این تصمیم من بی اعتبار خواهد شد.
وی با بیان اینکه « دو هفته قبل نامه ای را به دبیرخانه نخست وزیری لبنان برای تعیین فرمانده و رئیس ستاد مشترک ارتش ارسال کرده ام اما تاکنون دولت برای تصمیم گیری تشکیل نشده است»، خاطرنشان کرد: فردا جمعه، قبل از ساعت 12 و یا 13 ، تصمیم اتخاذ شده در باره تمدید دوره فرماندهی ارتش را امضا می کنم.
سمیر مقبل با بیان اینکه « آنچه را لازم بود برای نخست وزیر فرستاده ام تا در جلسه هیات دولت مطرح کند اما این اتفاق به دلیل تشکیل نشدن هیات دولت رخ نداد»، تصریح کرد: هر طرفی که می گوید تصمیم من غیرقانونی است باید قاون وزارت دفاع به ویژه ماده 55 آن را که اختیارات وزیر دفاع را به طور روشن تشریح کرده است، بخواند.
معاون نخست وزیر لبنان در باره این مساله که باید یک افسر ارشد دروزی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش لبنان معرفی شود، گفت: تحقق این مساله به یک قانون و ارتقای درجه نیاز دارد و این قانون را باید همه 24 وزیر دولت لبنان امضا کنند پس اکنون به آن نپردازید.
وزیر دفاع لبنان در پاسخ به سوالی اظهارداشت: در هیات دولت لبنان برای مطرح کردن پرونده انتخاب فرمانده ارتش و مصوبه آن به امضای دو سوم وزیران دولت نیاز دارد و اما امروز بیش از هر چیز به تفاهم و توافق ارکان سیاست در لبنان نیاز دارد.
وی افزود:کسانی که می گویند هیات دولت لبنان امروز برای اینکه پرونده انتخاب فرمانده ارتش مطرح نشود، برگزار نشد، ادعایشان درست نیست، اگر همه دور میز گفت وگوهای ملی جمع شوند، همه امور حل خواهد شد.

** اعتراض جریان آزاد ملی
حزب جریان آزاد ملی به ریاست « جبران باسیل» با صدور بیانیه ای به این تصمیم وزیر دفاع لبنان اعتراض و بشدت آن را محکوم کرد.
جریان آزاد ملی خاطرنشان کرد: این تصمیم وزیر دفاع غیرقانونی است و به فهرست اقدامات خلاف قانون دولت کنونی لبنان در زمینه های مختلف اضافه شد.
در این بیانیه آمده است: وزیر دفاع در اتخاذ تصمیم غیرقانونی خود به دلایل واهی که خدمتی به دستگاه نظامی نمی کند، استناد کرده است و تصمیم او برعکس ادعایش به تضعیف دستگاه نظامی و تخریب روحیه افسران منجر می شود و آنها احساس می کنند حق شرعی و طبیعی آنها ضایع و راه ترقی آنها مسدود شده است.
در ادامه این بیانیه اضافه شده است: افسران ارتش لبنان به ویژه در این مرحله که ارتش در مقابل تروریست ها ایستاده و ماموریت های ملی و بزرگ خود را برعهده گرفته است، احساس ناامیدی می کنند.
حزب جریان آزاد ملی تاکید کرده است: در مقابل تجاوز به قوانین ساکت نمی مانیم و حتی اگر تنها یک صدا باشیم، با احترام به قانون اساسی و قوانین دیگر هرآنچه را که لازم باشد برای جلوگیری از نابودی لبنان انجام خواهیم داد.
خاورم * 1324** مترجم و انتشار دهنده: فردین پازوکیانتهای پیام /*

Let’s block ads! (Why?)