۱۸ آذر ۱۳۹۵ , ساعت ۰:۱۰
5 views
61

انتشار کتاب «گزارش صنعت سینمای ایران»

به گزارش افکارنیوز،

کتاب «گزارش صنعت سینمای ایران» که مجموعه گزارش های آماری کاربردی برای پژوهشگران، سینماگران و متخصصان اقتصاد سینما است توسط معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی منتشر شد.

در این کتاب نگاه آماری به «ظرفیت های فیلمسازی در صنعت سینمای ایران»، تولید در صنعت سینمای ایران»، «عرضه آثار سینمایی»، «فروش و تماشاگر»، «سالن های سینما»، «حضور بین المللی»، «صنعت سینمای ایران و جهان» شده و با نگاه مقایسه ای به مقطع زمانی سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۵پرداخته شده است.

کتاب «گزارش صنعت سینمای ایران» مجموعه گزارش های آماری و اطلاعات از ۲ منظر سینما و فیلم است که در ۲ سطح کشوری و استانی تهیه شده است. این گزارش بر مبنای اطلاعات به دست آمده از سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴، به منظور بازنمایاندن اهمیت اقتصاد و فعالیت های اقتصادی در فعالیت های فرهنگی تهیه شده است.

در مقدمه این کتاب آمده است: بررسی صنعت سینمای ایران با همه وجوهی که بر آن مترتب است، ضرورت بازیابی و سنجش داشته ها و توانمندی های صنعتی این بخش از فرهنگ را یادآور می شود تا سیاستگذران فرهنگی کشور در چارچوب علمی و آینده پژوهانه ای عمل کنند. بدیهی است ارزیابی دقیق، نیازمند اطلاعات وثیق از ابعاد مختلف مربوط به یک موضوع است.

کتاب «گزارش صنعت سینمای ایران» در ۱۲۳ صفحه و در آبان ماه ۹۵ توسط سازمان امور سینمایی منتشر شده است.

Let's block ads! (Why?)

پاسخ دهید