9 اکتبر 2016 , ساعت 0:12
8 views
5

استاندار خراسان جنوبی: صداقت در گفتار و رفتار مناسب با مردم رکن مهم سازمانی است

به گزارش روزشنبه روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید علی اکبر پرویزی،
اضافه کرد: مدیران ستادی پیشنهادهای خود را مکتوب در اصلاح روش های ارایه خدمت بهتر و بیشتر به مردم و تسهیل خدمت رسانی در راستای بهبود امور ارایه کنند.
وی در نشست هم اندیشی معاونان، مشاوران و مدیران کل ستادی استانداری با بیان اینکه در این جلسات گزارش عملکرد معاونت های استانداری ارایه شود، یادآور شد: مسئولان تلاش کنند تا این نشست ها به صورت کاربردی و با دستور کار مشخص برگزار شود تا بتوان به نتایج مشخصی دست یافت.
وی توسعه مدیریت علمی در استانداری را مورد تاکید قرار داد و یادآورشد: استفاده از توانمندی های داخلی در واگذاری پست های مدیریتی به منظور کادرسازی مدیریتی در آینده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بر سلامت اداری، مالی و اخلاقی تاکید کرد و افزود: مردم و افکار عمومی مشاهده یک رفتار ناپسند را به حساب سیستم اداری و حتی نظام می گذارند،اگر اقدام پسندیده و مناسبی صورت گیرد آن را به کل نظام و سیستم حاکمیتی نسبت می دهند؛ از اینرو همه مدیران باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند.
وی ارتقای جایگاه سازمانی را مورد تاکید قرار داد و افزود: ارتقای جایگاه سازمانی به اطلاعات فنی ، اداری و حقوقی است که مدیر نسبت به مجموعه تحت مدیریتی خود دارد از اینرو همه مدیران و معاونان باید شرح وظایف ماموریت ها و قوانین و مقررات مجموعه کاری خود را احصا و نسبت به آن احاطه کامل و اشراف دقیق داشته باشند.
استاندار خراسان جنوبی، با بیان اینکه پیگیری ها باید جدی تر از قبل ادامه یابد ،اظهار کرد: مدیران باید قدرت ریسک پذیری داشته باشند و در چارچوب قوانین و مقررات ، از بخش نامه ها و آیین نامه های موجود به نفع مجموعه تحت مدیریتی خود و نیز مردم و ارباب رجوع به نحو مطلوب و مناسب استفاده کنند.
پرویزی، کسب موفقیت در ادارهها و سازمان ها را نتیجه تلاش جمعی و گروهی دانست و تصریح کرد: اگر شکستی نیز اتفاق بیفتد ناشی از کم کاری و یا کم توجهی تمامی ارکانی است که در آن سازمان مشغول به کار هستند.
وی ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: در این ارزیابی مولفه های زیادی باید مورد توجه قرار گیرد که حضور مدیر در مرکز و پیگیری امور از وزارتخانه مربوط، حضور در جلسات استانداری و میزان تاثیرگذاری ، فعالیت در دستگاه مربوطه و… باید در این مولفه ها مورد توجه قرار گیرد.
وی تسریع در پاسخ گویی به مردم در اخذ استعلام را مورد تاکید قرار داد و افزود: هیچ دستگاهی اجازه الزام اداره شهرستان به ارسال استعلام به مرکز استان را ندارد چرا که این امر علاوه بر هدر رفت زمان موجب نارضایتی مردم نیز خواهد شد.
وی توسعه سرمایه گذاری را از مهمترین راه های برون رفت از وضعیت فعلی دانست و تصریح کرد: مسئولان در تمام رده ها باید تلاش کنند تا موانع سر راه سرمایه گذاری در استان احصا و زمینه های رفع آنها پیشنهاد شود چرا که با تکیه صرف بر بودجه دولتی نمی توان به توفیق مورد نظر دست یافت.
وی توسعه متوازن استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: توسعه باید در تمام شهرستان ها و بخش ها اتفاق بیفتد از اینرو در اجرای طرح ها و پروژه های مختلف مدیران باید این امر را به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دهند.
*2047**خبرنگار و انتشار دهنده- عباسقلی اشکورجیری*انتهای پیام /*

Let’s block ads! (Why?)